Profesyonel Ağ

Kamil Koçak

Manager & M.Sc. in Total Quality Management
Dokuz Eylul University

For English please click here.

Für Deutsch bitte hier klicken.

Yetkinlikler

 • Süreç Yönetimi
 • İnisiyatif Alma
 • Kriz Yönetimi
 • Kamu İhaleleri
 • Satınalma & İthalat Operasyonları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Mali Mevzuat
 • Raporlama & Analiz
 • Bütçeleme
 • Müzakere
 • Sözleşme Görüşmesi
 • Microsoft Excel
 • Kodlama & Web Tasarım
 • Sosyal Medya
 • Deneyim

  Şube Müdürü

  Dokuz Eylül Üniversitesi - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

  http://kutuphane.deu.edu.tr/

  İlçeler Teşkilatlanma Sorumlusu

  Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA İzmir - Teşkilat Koordinatörlüğü

  http://tugva.org/

  Bölge Sorumlusu

  Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA İzmir - Eğitim Koordinatörlüğü

  http://tugva.org/

  Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

  Sağlık Hizmetleri Şubesi & Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi

  http://sks.deu.edu.tr/

  Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

  Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Buca

  http://tugva.org/

  Şube Müdürü

  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Barınma Hizmetleri Şubesi

  http://sks.deu.edu.tr/

  Genel Sekreter Yardımcısı

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  http://www.deu.edu.tr/


  Görev Tanımı:
  • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterden aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Genel Sekreter görevinde bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreterliğe vekâlet etmek.
  • Genel Sekreterin yaptığı tüm iş ve işlemlerde kendisine yardımcı olmak.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
  • Devredilen yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekretere yardımcı olmak.
  • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Rektör ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak.

  Rektörlük Merkez Teşkilatında yer alan, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde sorumlu olunan birimler:
  1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
  3) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  4) Personel Daire Başkanlığı
  5) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  6) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  7) Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  8) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
  9) Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü
  10) Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
  11) Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
  12) Kalite Koordinatörlüğü
  13) Hukuk Müşavirliği
  14) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

  Kalite Yönetim Uzmanı

  Dokuz Eylul Üniversitesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  http://kalite.deu.edu.tr/

  İhale Komisyonu Başkanı / Birim Yöneticisi / Mali İşler & Satınalma Gerçekleştirme Görevlisi

  Dokuz Eylul Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi

  http://bap.deu.edu.tr/


  - Birim yöneticiliği
  - İhale komisyon başkanlığı
  - Gerçekleştirme görevliliği
  - Süreç yönetimi

  Satınalma Şefi

  Dokuz Eylul Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi

  http://bap.deu.edu.tr/


  İş deneyimi kapsamında görevler ve yetkinlikler:

  - Satınalma süreçlerinin operasyonel olarak; ilgili mevzuat çerçevesinde organizasyonu, ilerlemelerin sağlanması.
  - Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri kapsamında satınalma işlemlerinin (ihaleler, doğrudan temin, yurtdışından tedarik) gerçekleştirilmesi.
  - Özgelirler, Kalkınma Bakanlığı ve İzmir Kalkınma Ajansı destekli projelere ilişkin satınalma ve parasal süreçlerinin izlenmesi, devamlılığının sağlanması.
  - Projeler kapsamında sözleşmeli personel çalıştırma süreçleri
  - Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerinin gerçekleşmesi.
  - Kalite Yönetimi sisteminin devamlılığı.
  - Satınalma süreçleri ve parasal verilere ilişkin raporlama ve istatistik faaliyetleri.
  - Birim web sitesi kodlaması ve içerik yönetimi
  - ORACLE ERP programı uygulamaları
  - MS Office uygulamalarının ileri düzeyde kullanılması
  - Takım yönetimi ve ekibini yönlendirme & motive
  - Temsil becerisi, iletişim, ikna ve insan ilişkileri, sorumluluk
  - Pazarlık yapma
  - Planlama ve organizasyon
  - İş ile ilgili güncel gelişmeleri takip, hızlı karar verebilme, uygulamalara adaptasyon
  - Yoğun çalışma temposuna uyum

  Satınalma Personeli

  Dokuz Eylul Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi

  http://bap.deu.edu.tr/

  Personel

  Dokuz Eylül Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı

  Satış Stajı

  Unilever Türk San. ve Tic.A.Ş.

  İnsan Kaynakları Stajı

  Tukas Food Industry

  Satış

  Migros Türk Tic.A.Ş.

  Yayınlar

  • Muhammet Enes AKPINAR & Kamil KOÇAK (2021). TOPSIS Yöntemine Dayalı Öğrenci Sağlık Merkezi Yeri Seçimi: Bir Üniversite Uygulaması . Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi , 23 (69) , 823-833 . DOI: 10.21205/deufmd.2021236910
  • Muhammet Enes AKPINAR & Kamil KOÇAK (2021). Analitik Hiyerarşi Süreci ve Promethee Tabanlı Kampüs İçi Erişim Lokasyonlarının Değerlendirilmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Bir Uygulama . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 86-98 . DOI: 10.18026/cbayarsos.856520

  Eğitim

  Associate Degree

  Anadolu University - Web Design & Coding

   

  ►► İçerik

  • Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

  • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

  • Web Tabanlı Kodlama

  • İnternet Tabanlı Programlama

  • Web Grafik Tasarımı

  • Web'de Telif Hakları ve Etik

  • Bilgi Toplumu ve E-Devlet

  • Web Tasarımı Satış ve Pazarlama

  • Öğrenme Yönetim Sistemleri

  • Web Okuryazarlığı

  • Web Yayıncılığı Araçları

  • Temel Bilgi Teknolojileri

  • Görsel Web Tasarımı

  • Web Yayıncılığı

  • Girişimcilik ve İş Kurma

  • İçerik Yönetim Sistemleri

  • Bilişim Hukuku

  Yüksek Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Master of Science (M.Sc.) Toplam Kalite Yönetimi - Not Ortalaması 3.90/4.00

   

  ►► Ders Adı & Notu

  • Stratejik Planlama – AA

  • Toplam Kalite Yönetimi ve Kültürel Değişim – AA

  • Araştırma Yöntemleri – AA

  • Yalın Üretim Teknikleri – AA

  • Kalite Geliştirme Yöntemleri – AA

  • Kalite Maliyetleri Analizi – BA

  • Kaynak İhtiyaçları Planlaması – AA

  • Proje Planlaması ve Yönetimi – AA

  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi Sistemleri – BA

  • Süreç Yönetimi – AA

  • Altı Sigma ile Performans İyileştirme – AA

  • Kalite Yönetim Sistemleri – AA

  • Tetkik Teknikleri – BA

  • Liderlik ve Takım Yönetimi - AA

  • Toplam Kalite Yönetimi Semineri – AA

  http://www.sbe.deu.edu.tr/

  Lisans

  Celal Bayar Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İşletme

  http://iibf.cbu.edu.tr/

  Lise & Ortaokul

  Bornova Anadolu Lisesi

  http://www.balev.org.tr/

  http://izmirbal.meb.k12.tr/

  Diğer Katılımlar

  • HTML5 ve CSS3 Eğitimi, 31.08-06.09.2020, Beytullah Anı, İstanbul İşletme Enstitüsü

  • Temel Programlamaya Giriş, 24-30.08.2020, Aslıhan Şahan, İstanbul İşletme Enstitüsü

  • Mobil Uygulamalar ve Bulanık Mantık (Fuzzy Logic), 10-16.08.2020, Öğr.Gör. Serhat Dalgalıdere, İstanbul İşletme Enstitüsü

  • Wordpress Eğitimi, 10-16.08.2020, Dr.Sertaç Dalgalıdere, İstanbul İşletme Enstitüsü

  • “Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak”, 20.12.2019, Wiley

  • "Web of Science Core Collection and InCites", 17.10.2019, Clarivate Analytics

  • Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi, 08-13.07.2019, İstanbul İşletme Enstitüsü

  Facebook ve Instagram Reklamcılığı, 08-13.07.2019, İstanbul İşletme Enstitüsü

  Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Toplantısı, 28.06.2018, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara

  Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgi Paylaşımı Toplantısı, 04.04.2018,YÖK - Ankara

  Kalkınma Bakanlığı "Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi Projesi (Mek-Sis) Toplantısı" 27.03.2018, Ankara

  "Facing The Future: What the Fourth Revolution Means for Universities Today" & "Collaborating across Boundaries in The Fourth Industrial Revolution" by Youngsuk 'YS' Chi 29.01.2018, İzmir Institute of Technology

  • “Endüstri 4.0 – Yakın Gelecek” 20-21.11.2017, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Mühendislik Fakültesi

  • Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları 17.11.2017 Sakarya Üniversitesi, Adapazarı

  • “Endüstri 4.0” 21.10.2017, Prof.Dr.Erdal Çelik, İzmir Düşünce ve Araştırma Merkezi

  • “Kamusal Yaşamda Mükemmellik Çalışmaları ve Sürdürülebilirliği” 24.05.2017, İzmir Valiliği & SOBİAD

  • "Kurumsal ve Kişisel Gelişim" 22.03.2017, Prof.Dr. Pınar Süral Özer, İzmir Valiliği & SOBİAD

  • “Gıda Güvenliği” 16.03.2017, İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi

  • “Türkiye’de İllere Göre Kamu Yatırımlarının Etkinliği” 22.02.2017, İzmir Valiliği

  • “EFQM Mükemmellik Modeli” Şubat 2017 İzmir, Türkiye Kalite Derneği “Kalder”

  • “Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Harcama Sistemi” 17-21.10.2016, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

  “Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Semineri”. 24.08.2016, Ankara. TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimleri Eğitim Semineri. 25-29.05.2016, Antalya, Proked Akademi

  • “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” 24.03-30.05.2016, Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER)

  Analytica 2014: International Trade Fair for Laboratory Technology, Analysis, Biotechnology 01-04.04.2014, München Almanya

  • Yüksek Öğretim Kurumlarına Yönelik Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) Kapsamında Alınan Malzemelerde Yatırım Teşvik Kapsamında KDV İstisnası Uygulaması 01-04.03.2014, KAPED

  Medica 2013: Medical Trade Fair 20-23.11.2013 Düsseldorf Almanya

  Yükseköğretim Kurumları BAP Mevzuatı Çalıştayı 01-02.10.2013 YÖK & ODTÜ Ankara

  • Kamu İhale Kanunu 26.08-01.09.2013, KAPED

  • Bilimsel Araştırma Projeleri Akademik, İdari ve Mali Süreçleri Eğitimi ve BAP Çalıştayı 27-31.03.2013, Bilgi Araştırma Derneği

  • Yüksek Öğretim Kurumları BAP Koordinasyon Birimleri Akademik, İdari ve Harcama Süreçleri Toplantısı ve BAP Çalıştayı 15.19-09.2012, Bilgi Araştırma Derneği

  • Kamu İhale Mevzuatı ve EKAP, Yüksek Öğretim Kurumları BAP Koordinasyon Birimleri Proje ve Satınalma Süreçleri Toplantısı ve BAP Çalıştayı 27-31.01.2012, Bilgi Araştırma Derneği

  • BAP Otomasyon Sistemleri Çalışmaları 12.01.2012 Marmara Üniversitesi İstanbul

  • Kamu İhale Kanunu-EKAP - Yüksek Öğretim Kurumları BAP Koordinasyon Birimleri Proje ve Satınalma Süreçleri ve BAP Çalıştayı 13-17.06.2011, Bilgi Araştırma Derneği

  • Yüksek Öğretim Kurumları BAP Koordinasyon Birimleri Esas ve Usulleri ve EKAP Toplantısı ve BAP Çalıştayı 19-23.01.2011, Bilgi Araştırma Derneği

  • Yüksek Öğretim Kurumları BAP Koordinasyon Birimleri Proje ve Satınalma Süreçleri 15-19.12.2010, Bilgi Araştırma Derneği

  • Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırmalar Projesi 24-28.10.2010, Bilgi Araştırma Derneği

  • Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri /San-Tez Projeleri/ Tübitak Projeleri/ AB Projeleri /İhale İşlemleri-Muhasebe İşlemleri- Personel Çalıştırma İşlemleri – Vergi Muafiyet ve İstisnaları 21-24.05.2010, Kamu Mevzuatı Takip Derneği

  • "Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı" 29-30.03.2010, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Kurulu)

  • "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçisi Eğitimi" 9-10.10.2007, Yrd.Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan

  • Kalite Çemberleri ve Araçları 07.03.2007, DEÜ Rektörlüğü

  • Kalite Çemberleri ve Araçları 06.03.2007, DEÜ Rektörlüğü

  • İthalat – İhracat 21 Ocak – 5 Mart 2006 (56 saat) , Elginkan Vakfı

  • Sertifikalı Kalite Yöneticisi Eğitimi 18.02.2006, Yrd.Doç.Dr. İpek Deveci Kocakoç, DEÜ İ.İ.B.F.

  • Kamu Mali Yönetimi ve Kamu İhale Kanunu Mart 2006 (2,5 gün), DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

  • Halkla İlişkiler 14.09.2005, Yrd.Doç.Dr. Nilay Başok Yurdakul

  • NLP (Beyin Dili Programlama) 18.07.2005, Dr. Bingül İsbir & Dr. Erdener İsbir

  • Büro Yönetimi 12.07.2005, Elginkan Vakfı

  • Fransızca - Centre Culturel Français (120 saat, 2004)

  • Duygusal Zeka (EQ) 24.08.2004, HSC Küresel Danışmanlık

  • Bir İşletme İçin Çok Becerili İşgücü Yaratmak 17.08.2004, Nar Danışmanlık

  • İletişimde Farkındalık 12.08.2004, Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya & İlhan Erdinç

  • Küreselleşme ve Küreselleşmede Rekabet 04.06.2004, Doç.Dr. Emin Çivi

  • İnsan Kaynakları Yönetimi 19.04.2004, Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya

  • Girişimcilik Temel Eğitimi Kasım 2003, Odak / Optimal Yönetim Danışmanlığı

  • 5S Prensibi 10.10.2003, Elginkan Vakfı

  • Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım 24.02.2003, Yrd. Doç. Dr. Işıl Karpat

  • Zaman Yönetimi 17.02.2003, Elginkan Vakfı

  • Halkla İlişkilerde İletişim 19.12.2002, Yrd. Doç. Dr. Işıl Karpat

  • İş ve İnsan İlişkileri 16–17.12.2002, Elginkan Vakfı

  • Satış Teknikleri ve İletişim Becerileri 10.11.2002, Prof. Dr.Mustafa Durmaz

  • İletişim 30.10.2002, Yrd. Doç. Dr. Işıl Karpat

  • İletişim ve Beden Dili 08.10.2002, Doç. Dr. Gülay Budak

  • Toplam Kalite Yönetimi 28.03.2002, Elginkan Vakfı

  • Sözsüz İletişim 06.11.2001, Doç. Dr. Gülay Budak

  • Bilgisayar İşletmenliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (2ay, 1997)

  Diller

  • Almanca - Profesyonel çalışma yetkinliği

  • İngilizce - Profesyonel çalışma yetkinliği

  • Türkçe - Ana dil yetkinliği

  • Fransızca - Başlangıç düzeyinde yetkinlik

  • Osmanlıca - Başlangıç düzeyinde yetkinlik

  • Arapça - Başlangıç düzeyinde yetkinlik

  İletişim

   Dokuz Eylül Üniversitesi
  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi D Blok Zemin Kat Z.33
  Tınaztepe Kampüsü 35390 Doğuş Caddesi Kuruçeşme Mah.
  Buca - İzmir
   Google Maps

   +90 232 301 80 05
   kamil.kocak@deu.edu.tr
   http://kamilkocak.com
   https://www.linkedin.com/in/kamilkocak/
   https://xing.to/kamilkocak
   https://orcid.org/0000-0002-8337-7019